• Албан ёсны цахим хуудас
Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон актын төсөлд санал авах
Арвайхээр хотын “Агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоох, бүсэд мөрдөх журам батлах тухай” журмын төсөлд саналаа өгнө үү.
...

2022-08-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
“ Тээврийн хэрэгслийн түр саатуулах байранд саатуулагдсан тээврийн хэрэгслээс хоногт хураах төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай” тогтоолын төсөлд саналаа өгнө үү.
...

2022-06-16 10:26:56

Дэлгэрэнгүй..
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолын төсөлд саналаа өгнө үү?
...

2021-12-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН БОРЛУУЛАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТОООХ ТУХАЙ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.
...

2021-12-23 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудад “Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих, хүчингүй болгох журам”-ын төсөлд саналаа өгнө үү.
...

2021-01-15 14:51:34

Дэлгэрэнгүй..
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.
...

2020-04-21 15:47:10

Дэлгэрэнгүй..
“24” ЦАГААР ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД ЭРХ ОЛГОХ БОЛОН ТЭДГЭЭРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨХ НИЙТЛЭГ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.
...

2019-09-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Улсын Их Хурлаар батлуулах Арвайхээр, Тарагт сумын хилийн цэсэд өөрчлөлт оруулах тогтоолын төсөлд саналаа өгнө үү.
...

2019-09-26 12:39:32

Дэлгэрэнгүй..