• Албан ёсны цахим хуудас
Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон актын төсөлд санал авах
Агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоох, бүсэд мөрдөх журмыг шинэчлэн батлах шийдвэрийн төсөлд саналаа өгнө үү.
...

2024-04-12 16:19:24

Дэлгэрэнгүй..
“Аймгийн худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудын ажиллах цагийн хуваарийг шинэчлэн батлах тухай” шийдвэрийн төсөлд саналаа өгнө үү
...

2023-09-18 13:10:48

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр хотын “Агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоох, бүсэд мөрдөх журам батлах тухай” журмын төсөлд саналаа өгнө үү.
...

2022-08-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
“ Тээврийн хэрэгслийн түр саатуулах байранд саатуулагдсан тээврийн хэрэгслээс хоногт хураах төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай” тогтоолын төсөлд саналаа өгнө үү.
...

2022-06-16 10:26:56

Дэлгэрэнгүй..
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолын төсөлд саналаа өгнө үү?
...

2021-12-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН БОРЛУУЛАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТОООХ ТУХАЙ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.
...

2021-12-23 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудад “Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих, хүчингүй болгох журам”-ын төсөлд саналаа өгнө үү.
...

2021-01-15 14:51:34

Дэлгэрэнгүй..
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.
...

2020-04-21 15:47:10

Дэлгэрэнгүй..
“24” ЦАГААР ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД ЭРХ ОЛГОХ БОЛОН ТЭДГЭЭРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨХ НИЙТЛЭГ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.
...

2019-09-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Улсын Их Хурлаар батлуулах Арвайхээр, Тарагт сумын хилийн цэсэд өөрчлөлт оруулах тогтоолын төсөлд саналаа өгнө үү.
...

2019-09-26 12:39:32

Дэлгэрэнгүй..