• Албан ёсны цахим хуудас
Улсын төсөв:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
1 Онги-Ус суваг ОНӨААТҮГ-ын усны машин 50,000,000 ₮ 50,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
2 Багийн Засаг дарга нарыг компьютержуулах 150,000,000 ₮ 150,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
3 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах тоног төхөөрөмж, рүргэн тусламжийн авто машин /Өвөрхангай/ 500,000,000 ₮ 500,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
4 Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл /Өвөрхангай Хайрхандулаан сум/ 300,000,000 ₮ 300,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
5 Эрүүл мэндийн төвийн барилга 15 ор /Өвөрхангай, Сант сум/ 1,500,000,000 ₮ 400,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
6 Эрүүл мэндийн төвийн барилга 15 ор /Өвөрхангай, Гучин-Ус/ 1,500,000,000 ₮ 400,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
7 Эрүүл мэндийн төвийн барилга 15 ор /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум 5 дугаар баг/ 1,500,000,000 ₮ 600,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
8 Эрүүл мэндийн төвийн барилга 15 ор /Өвөрхрангай Төгрөг сум/ 1,500,000,000 ₮ 600,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
9 Нэгдсэн эмнэлгийн барилга 100 ор /Өвөрхангай, Хархорин сум/ 11,500,000,000 ₮ 3,000,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
10 10/0,4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Өвөрхангай, Тарагт, Төгрөг, Хайрхандулаан/ 200,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
11 Газар тарианлангийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 200,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
12 Бэлчээрийн усан хангамж /Өвөрхангай/ 200,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
13 Хужирт-Бат-Өлзий-чиглэлийн хатуу хучилттай автозам 49 км /Өвөрхангай/ 51,600,000,000 ₮ 11,000,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан516
14 Сум доторх автозамын шинэчлэл, өргөтгөл /Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин сум/ 1,500,000,000 ₮ 1,500,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
15 Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж 100,000,000 ₮ 100,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
16 Соёлын төрийн барилга /Өвөрхангай, Хужирт сум/ 2,500,000,000 ₮ 1,000,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
17 Соёлын төвийн барилга /Өвөрхангай, Баруунбаян-Улаан/ 500,000,000 ₮ 500,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
18 Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/ 400,000,000 ₮ 400,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
19 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 50 ор /Өвөрхрангай, Хайрхандулаан сум, 6 дугаар баг/ 400,000,000 ₮ 400,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
20 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 50 ортой /Өвөрхангай, Баянгол сум, 6 дугаар баг/ 400,000,000 ₮ 400,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан