• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 А/322 Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагааг гэрчилгээжүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-06-21 ҮЗЭХ
2 A/321 Хархорин сумын баяр наадмын тов тогтоох тухай 2022-06-17 ҮЗЭХ
3 A/320 Комисс томилох тухай 2022-06-16 ҮЗЭХ
4 A/319 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022-06-16 ҮЗЭХ
5 A/318 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022-06-16 ҮЗЭХ
6 A/317 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022-06-16 ҮЗЭХ
7 A/316 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2022-06-16 ҮЗЭХ
8 A/315 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-06-16 ҮЗЭХ
9 A/314 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2022-06-13 ҮЗЭХ
10 A/313 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2022-06-13 ҮЗЭХ
11 A/312 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022-06-13 ҮЗЭХ
12 A/311 Эрх шилжүүлэх тухай 2022-06-13 ҮЗЭХ
13 A/310 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2022-06-13 ҮЗЭХ
14 A/309 Газар эзэмших эрх дуусгавар болгох тухай 2022-06-10 ҮЗЭХ
15 A/308 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2022-06-10 ҮЗЭХ
16 A/307 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2022-06-10 ҮЗЭХ
17 A/307 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2022-06-10 ҮЗЭХ
18 A/306 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2022-06-09 ҮЗЭХ
19 A/305 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-06-09 ҮЗЭХ
20 A/304 Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2022-06-09 ҮЗЭХ
21 A/303 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-06-09 ҮЗЭХ
22 A/302 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2022-06-09 ҮЗЭХ
23 A/301 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2022-06-09 ҮЗЭХ
24 A/300 Комисс томилох тухай 2022-06-09 ҮЗЭХ
25 A/299 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022-06-08 ҮЗЭХ
26 A/298 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022-06-07 ҮЗЭХ
27 A/297 Салбар зөвлөл байгуулах тухай 2022-06-07 ҮЗЭХ
28 A/296 Комисс томилох тухай 2022-06-07 ҮЗЭХ
29 A/295 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022-06-07 ҮЗЭХ
30 A/294 Томилгоот нэгжийн бүрэлдэхүүнтэй хээрийн дадлага зохион байгуулах тухай 2022-06-06 ҮЗЭХ