• Албан ёсны цахим хуудас
Орон нутгийн төсөв:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
1 Суудлын автомашинхэрэглдэх эрх бүхийн албан тушаалын автомашины засвар, шинэчлэл 250,000,000 ₮ 250,000,000 ₮ Хужирт, Баянгол, Богд сумдын ИТХ, Хархорин, Арвайхээр сумдын ЗДТГ 0000-00-00 зарцуулагдсан
2 Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах /бүх сумдад Киоск машин нэвтрүүлэх/ 70,000,000 ₮ 70,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
3 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний гадна засварын зардал 80,000,000 ₮ 75,000,000 ₮ Кенорда ХХК 75,000,000 ₮ 2021-07-07 100%
4 Багийн дарга нарыг компьютержуулах арга хэмжээний зардал /111 баг/ 111,000,000 ₮ 106,700,000 ₮ МОНТЕХ ДИСТРИБЬЮШН ХХК 106,700,000 ₮ 2021-10-18 Гэрээ байгуулагдсан
5 Сумдын төрийн албаны автомашины засвар, шинэчлэл хийх 200 ₮ 20,000,000 ₮ зарцуулагдсан 20,000,000 ₮ 2021-07-02 100%
6 Аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газрын засвар 80,000,000 ₮ 80,000,000 ₮ "Хүүшийн гэгээ" ХХК 80,000,000 ₮ 2020-05-01 100%
7 Арвайхээр сумын гэрэлтүүлэг 50,000,000 ₮ 50,000,000 ₮ Арвайхээр суманд эрх шилжүүлсэн 50,000,000 ₮ 0000-00-00
8 Бат-Өлзий сумын цанын баазын эрчим хүчний шугам татах зардал 80,000,000 ₮ 80,000,000 ₮ Зарцуулагдсан 0000-00-00
9 Усан спорт, сургалтын төвийн фитнессийн тоног, төхөөрөмж 60,000,000 ₮ 60,000,000 ₮ "Арвайкасандра" ХХК 57,130,000 ₮ 2020-04-17 100%
10 Төрийн албанд автомашин худалдан авах, аймаг сумдын ИТХ-ын автомашины засвар 165,000,000 ₮ 165,000,000 ₮ Зарцуулагдсан 165,000,000 ₮ 0000-00-00 100%
11 Шинэ хороололд автозам барих 600,000,000 ₮ 600,000,000 ₮ ӨВ АЗЗА ТӨХК 779,907,568 ₮ 2020-08-28 60%
12 Хүүхдийн спортын наадмын зардал 17,000,000 ₮ 17,000,000 ₮ Хүүхдийн спортын наадмын зардал 17,000,000 ₮ 2019-08-29 100%
13 Аймгийн ЗДТГ-ын фасадны нүүр хэсгийг металл хавтангаар өнгөлөх 270,000,000 ₮ 160,000,000 ₮ "Болор-Өрөг" ХХК 180,000,000 ₮ 2019-09-20 100%
14 Аймгийн ЗДТГ-ын гадна засвар 270,000,000 ₮ 110,000,000 ₮ "Хүүшийн гэгээ" ХХК 130,000,000 ₮ 2019-09-20 80%
15 Цанын баазын зураг төсөв 40,000,000 ₮ 40,000,000 ₮ "Ихэр мөнх" ХХК 40,000,000 ₮ 2019-12-12 100%
16 Өлзийт сумын нийтийн орон сууцын шугам сүлжээний зардал 5,000,000 ₮ 5,000,000 ₮ Р.Ичинноров 5,000,000 ₮ 2019-08-29 100%
17 Сумдын ахмадын байгууллагын урамшуулал 10,900,000 ₮ 10,900,000 ₮ Сумдын ахмадын байгууллагын урамшуулал 10,900,000 ₮ 2019-08-29 100%
18 Арвайхээр суманд шинээр баригдах автозамд шаардагдах газар чөлөөлөх ага хэмжээний зардал 30,000,000 ₮ 30,000,000 ₮ 2019-06-18 А/430 30,000,000 ₮ 2019-06-18 100%
19 1 ба 9 дүгээр багийн төвийн спорт залны тохижилт хашаа /2018 оны үлдэгдэл/ 18,085,000 ₮ 18,085,000 ₮ "Оазисланд констракшн" ХХК 18,085,000 ₮ 2018-10-29 100%
20 Спортын ордны бэлтгэлийн залны үлдэгдэл санхүүжилт 198,960,000 ₮ 198,960,000 ₮ "Навтгар хайрхан" ХХК 198,960,000 ₮ 2018-05-23 100%