• Албан ёсны цахим хуудас
Автозамын сан:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
1 Арвайхээр сумын авто замын хагаралд ан цав хийх 20,000,000 ₮ 20,000,000 ₮ ”ӨВ-АЗЗА” ТӨХК 20,000,000 ₮ 2021-07-20 15%
2 Арвайхээр сумын авто замын нөхөөс 50,000,000 ₮ 50,000,000 ₮ ”ӨВ-АЗЗА” ТӨХК 49,991,503 ₮ 2021-07-20 40%
3 2,7 дугаар багийн үерийн суваг дээгүүр гарах гүүрийн барилга угсралт 10,000,000 ₮ 10,000,000 ₮ Арвайхээр ТҮК ОНӨААТҮГазар 10,000,000 ₮ 2020-06-25 100%
4 Хужирт шавар түрүүний гүүрийн барилга угсралт 35,000,000 ₮ 35,000,000 ₮ Дүүрэн цацрах ХХК 35,000,000 ₮ 2020-08-31 100%
5 Хайрхандулаан сумын Муруйн голын гүүрийн барилга угсралт 26,000,000 ₮ 26,000,000 ₮ Болор-Өрөг ХХК 26,000,000 ₮ 2020-06-25 100%
6 Татварын хэлтсийн автозогсоол 321м2 210,000,000 ₮ 210,000,000 ₮ Өндөр сант хайрхан ХХК 210,000,000 ₮ 2020-06-25 100%
7 3-р цэцэрлэгийн гадна автозогсоол 27,000,000 ₮ 27,000,000 ₮ Өндөр сант хайрхан ХХК 27,000,000 ₮ 2020-06-25 100%
8 Усан спорт сургалтын төвийн гадна авто зогсоол 490 м2 29,000,000 ₮ 29,000,000 ₮ ӨВ АЗЗА ТӨХК 29,000,000 ₮ 2020-09-01 100%
9 "Ундрах эрдэм" ХХК-ийн уулзвараас 403-р орон сууц хүртэлх 116 метр урттай хатуу хучилттай авто зам 59,000,000 ₮ 59,000,000 ₮ Өндөр сант хайрхан ХХК 59,000,000 ₮ 2020-06-15 100%
10 Хархорин сумын Хархорин музейн гаднах авто замын засвар 21,000,000 ₮ 21,000,000 ₮ Хархорин АЗЗА ТӨХК 21,000,000 ₮ 2020-07-07 100%
11 Авто замын хагаралд ан цав хийх 20,000,000 ₮ 20,000,000 ₮ ӨВ АЗЗА ТӨХК 20,000,000 ₮ 2020-06-25 100%
12 Арвайхээр сумын авто зам явган хүний замын нөхөөс 50,000,000 ₮ 50,000,000 ₮ ӨВ АЗЗА ТӨХК 50,000,000 ₮ 2020-06-25 100%
13 Арвайхээр сумын авто замын хэвтээ тэмдэг тэмдэглэгээ 54,000,000 ₮ 54,000,000 ₮ Арвайхээр гэрэлтүүлэг ОНӨААТҮГ 54,000,000 ₮ 2020-06-25 100%
14 Хужирт шавар түрүүний гүүрийг шинээр барих 20,000,000 ₮ 20,000,000 ₮ 20,000,000 ₮ 0000-00-00 Гэрээ байгуулагдсан
15 Хархорин сумын Шанхын голын гүүрний засварын ажил 8,000,000 ₮ 8,000,000 ₮ Хархррин АЗЗА ТӨХК 8,000,000 ₮ 2019-04-17 100%
16 АРВАЙХЭЭР СУМЫН ХААН БАНКНААС “ОНГИ” ТӨВ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН АЖИЛ 276,680,000 ₮ 276,680,000 ₮ Өвөрхангай АЗЗА ТӨХК 276,800,000 ₮ 2019-07-24 100%
17 арвайхээр СУМЫН 2,7 дугаар БАГИЙН 630 метр урттай замын засвар шинэчлэлт, явган хүний замын ажил 175,890,000 ₮ 175,890,000 ₮ Хүлгийн дээд ХХК 175,890,000 ₮ 2019-05-13 100%
18 2 ба 7 дугаар багийн төвийн зам, засвар. арчилгаа 176,800,000 ₮ 175,890,000 ₮ Хүлгийн дээд ХХК 175,890,000 ₮ 2019-04-13 90%
19 Арвайхээр сумын Түгийн овооны автозамын засвар 20,000,000 ₮ 20,000,000 ₮ 0000-00-00
20 Арвайхээр сумын автозамын гэрэлтүүлэг 35,179,800 ₮ 35,179,800 ₮ Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ 35,000,000 ₮ 2018-06-24 100%