• Албан ёсны цахим хуудас
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
Нэр Хавсралт
1 УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
2 УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
3 УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
4 УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
5 УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
6 Шалгалтын зар
7 УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
8 УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
9 Шалгалтын зар
10 УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
11 Шалгалтын зар
12 УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
13 УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
14 УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
15 УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
16 УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
17 ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ/
18 УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
19 УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
20 УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
21 УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
22 ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
23 Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
24 Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Уянга, Есөнзүйл сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
25 Бат-Өлзий сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. татах
26 Бат-Өлзий сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. татах
27 Нарийнтээл сумын Баянтээг багийн цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. татах
28 Арвайхээр сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. татах
29 Арвайхээр сумын 7 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. татах
30 Арвайхээр сумын 14 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. татах
31 Тарагт сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. татах
32 Уянга сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. татах
33 Арвайхээр сумын ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. татах
34 Уянга сумын Жаргалант багийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. татах
35 Гучин-Ус сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. татах
36 Бүрд, Бат-Өлзий сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалын /2 / сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна татах
37 Өвөрхангай аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Мал, амьтны эрүүл мэндийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
38 Өвөрхангай аймгийн Есөнзүйл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
39 Өвөрхангай аймгийн Уянга, Хужирт сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга /2/ албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
40 Арвайхээр сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд зарлаж байна. татах
41 Арвайхээр сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд зарлаж байна татах
42 Тарагт сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд зарлаж байна татах
43 Өвөрхангай аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Захиргаа, санхүүгийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна татах
44 Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/ татах
45 Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/ татах
46 Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/ татах
47 Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Нарийн бичгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/ татах
48 Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/ татах
49 Өвөрхангай аймгийн Өлзийт сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/ татах
50 Уянга сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
51 Арвайхээр сумын Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
52 Гучин-Ус сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
53 Уянга сумын Жаргалант багийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
54 Зүүнбаян-Улаан сум цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
55 Богд сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
56 Уянга сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
57 Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
58 Өвөрхангай аймгийн Гучин-Ус сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
59 Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын Жаргалант багийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
60 Хужирт сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
61 Баруунбаян-Улаан сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
62 Зүүнбаян-Улаан сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
63 Уянга сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
64 Богд сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
65 Арвайхээр сумын ерөнхий боловсролын тэмүүлэл сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
66 Хужирт сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
67 Гучин-Ус сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
68 Нарийнтээл сумын Баянтээг багийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
69 Уянга сумын Жаргалант багийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
70 Хужирт сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
71 Баруунбаян-Улаан сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
72 Зүүнбаян-Улаан сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
73 Арвайхээр сумын 10 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
74 Богд сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт татах
75 Өвөрхангай аймгийн зарим сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
76 Өвөрхангай аймгийн зарим сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
77 Арвайхээр сумын Ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургууль, Хархорин сумын Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн захирлын албан тушаалд тус тус томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна. татах
78 Арвайхээр сумын 11 дүгээр тусгай цэцэрлэг, 12 дугаар цэцэрлэг, Хархорин сумын 3 дугаар цэцэрлэг, Зүүнбаян-Улаан зэрэг сумдын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд тус тус томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна. татах
79 Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна. татах
80 Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна. татах
81 Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна. татах
82 Насан туршийн боловсролын төвийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна. татах
83 Тарагт сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна. татах
84 Хархорин сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна. татах
85 Эрүүл мэндийн газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна. татах
86 Биеийн тамир, спортын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна. татах
87 Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна. татах
88 Сант, Хархорин, Баянгол, Бүрд, Тарагт, Богд сумдын Соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалт /2018 оны 9 сар/ татах
89 Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна. татах
90 Арвайхээр сумын 10, тусгай 11 дүгээр цэцэрлэг, Хархорин сумын 3 дугаар цэцэрлэг, Зүүнбаян-Улаан, Баруунбаян-Улаан, Сант сумдын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд тус тус томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна. татах
91 Сант сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна. татах
92 Өвөрхангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна. татах
93 Сант, Хархорин, Баянгол, Бүрд, Тарагт, Богд сумдын Соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна. татах
94 Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна. татах
95 Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам /2013.04.11/ татах
96 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгарууулах журам/2003.05.08/ татах