• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын албан даалгавар
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 A-01 Орон нутгийн үйлдвэрлэгчдийг худалдан авалтаар дэмжих тухай 2022-03-12 ҮЗЭХ
2 A-02 Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах, цаг үеийн ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2020-08-04 ҮЗЭХ
3 A-02 Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах, цаг үеийн ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2020-08-04 ҮЗЭХ
4 Aд-01 Орон нутгийн үйлдвэрлэгчдийг худалдан авалтаар дэмжих тухай 2020-03-12 ҮЗЭХ
5 Ад-01 Сум хөгжүүлэх сан"-гийн хөнгөлөлттэй зээлийн эргэн төлөлтийг сайжруулах тухай 2019-07-25 ҮЗЭХ
6 АД-01 Мал, амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тархалтыг зогсоох талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2018-10-24 ҮЗЭХ
7 А/д-05 Төсвийн орлого нэмэгдүүлэх, татвар хураалтыг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-10-11 ҮЗЭХ
8 А/д-04 Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зарим арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх тухай 2018-10-05 ҮЗЭХ
9 А/д-03 Төрийн албан хаагчийн манлайлал ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай 2018-09-17 ҮЗЭХ
10 А/д-02 Цэвэр усны хангамжийг жигдрүүлэх тухай 2018-04-25 ҮЗЭХ
11 А/д02 Төсвийн орлого нэмэгдүүлэх, татвар хураалтын ажлыг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-10-12 ҮЗЭХ
12 А/д01 Угийн бичгийн хөтлөлтийг эрчимжүүлэх тухай 2017-02-14 ҮЗЭХ
13 А/д02 Төсвийн хяналтыг сайжруулах тухай 2014-04-08
14 А/д01 Багийн ажил, үйлчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 2013-05-08 ҮЗЭХ
15 А/д01 Төрийн албан хаагчдын манлайлал, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай 2009-03-13 ҮЗЭХ