• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 А/99 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-03-20 ҮЗЭХ
2 А/98 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-03-20 ҮЗЭХ
3 А/97 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-03-20 ҮЗЭХ
4 А/96 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-03-20 ҮЗЭХ
5 А/107 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-03-20 ҮЗЭХ
6 А/106 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-03-20 ҮЗЭХ
7 А/105 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-03-20 ҮЗЭХ
8 А/104 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-03-20 ҮЗЭХ
9 А/103 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-03-20 ҮЗЭХ
10 А/102 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-20 ҮЗЭХ
11 А/101 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-03-20 ҮЗЭХ
12 А/100 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-03-20 ҮЗЭХ
13 А/95 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-03-19 ҮЗЭХ
14 А/94 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-03-19 ҮЗЭХ
15 А/93 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-03-19
16 А/92 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-03-17 ҮЗЭХ
17 А/91 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-16 ҮЗЭХ
18 А/90 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-03-13 ҮЗЭХ
19 А/89 Тендер хүчингүй болгох тухай 2020-03-13 ҮЗЭХ
20 А/88 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-12 ҮЗЭХ
21 А/87 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-12 ҮЗЭХ
22 А/86 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-12 ҮЗЭХ
23 А/85 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-12 ҮЗЭХ
24 А/84 Ажлын цагийг тусгай горимд шилжүүлэх тухай 2020-03-12 ҮЗЭХ
25 А/83 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
26 А/82 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
27 А/81 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
28 А/80 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
29 А/79 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
30 А/78 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ